top of page

הרצאות וסדנאות
הסדנאות וההרצאות שלי מועברות בפורמט אינטראקטיבי, תוך שימוש בהרבה תרגולים פרקטיים, באווירה נעימה מלאת אמפתיה והומור. המטרה שלי היא שהמשתתפים יצאו מכל מפגש כאשר הם קיבלו יותר כלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים ממה שהיה ברשותם לפני המפגש. אני מצדדת בתקשורת מכבדת ומעודדת, אך יחד עם זאת נחושה, ממוקדת ומדויקת ומובילה להשגת מטרות שהוצבו. 

bottom of page