top of page

אם אתם כאן, כנראה שיש משהו בחיים שלכם שמציק לכם שהייתם שמחים לשנות. יכול להיות שאתם אפילו לא יודעים להצביע על המשהו הזה בינתיים. אולי התחושה הכללית?

אולי מידת שביעות הרצון מעצמכם והתפקוד שלכם ביום יום? אולי היחסים הבינאישיים בתוך המשפחה או במסגרת המקצועית? אולי הרגשת תקיעות במקום - רוצים להתקדם בתחום מסוים ולא יודעים עדיין ממה להתחיל?

יכול להיות שאתם דווקא יודעים טוב מאוד מה הייתם רוצים לשנות אבל בינתיים לא שיניתם. שינויים הם חלק בלתי נפרד מהטבע האנושי. נולדנו עם מנגנון מובנה של יכולת לשכתב ולערוך את סיפור חיינו בהתאם לרצוננו ושאיפותינו. אם היום נדמה לנו שאין לנו מספיק כוחות לשנות דברים, זה רק נדמה לנו.

אני מזמינה כל אחת ואחד להתנסות בתהליך האימון האדלריאני ולבדוק באופן אישי איך זה עובד עבורכם ועם מה תצאו ממנו. החיים מציפים אותנו באירועים שונים מדי יום. לפעמים אנחנו מרגישים שטבענו ברגשות, בתסכול, בתחושת חוסר ערך עצמי. לפעמים דווקא הגענו לפסגה המיוחלת, אבל המחשבה שנאבד את ההישגים שלנו מפחידה אותנו כל כך שזה מדיר שינה מעיננו. לפעמים נדמה שיש לנו כבר כל מה שרצינו אבל אין את המישהו האחד שאפשר לחלוק איתו את השמחה. ולפעמים אנחנו רבים עם אנשים שאנחנו אוהבים, פוגעים בהם ונפגעים מהם.

לפעמים אנחנו מרגישים אבודים בעבודה ומרגישים לא מוערכים, לעתים אפילו שקופים. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בלי עבודה בכלל ומרגישים לחץ חונק של אי וודאות ופחד להישאר ללא פרנסה. ולפעמים אנחנו מאבדים את החשק לעשייה ולא יודעים מהיכן לצבור כוחות.  ורק לדמיין מי יכולנו להיות אם אפשר היה לשכתב את התסריט... אז אפשר. תנסו ותראו בעצמכם.

bottom of page